Highslide JS

ÖNSÖZ

     ‘Kur’ân’ ve ‘hata’ kelimelerini hangi dilde yazarsanız yazın; bu iki kelimeyi internette tarattığınızda karşınıza çıkacak sitelerdeki ilk örneklermiras âyetlerine ilişkin hata iddiasına dair numuneler olacaktır. İlgili âyetlerin tafsilatlı bir biçimde ele alındığı açıklamaları ve sonra bu âyetlerin kimi pratik örneklerde matematiksel olarak nasıl uygulanamadığı eleştirisini göreceksiniz!

     Kur’ân’a yönelik böyle bir yaklaşımın art niyetli yahut sorgulayıcı olması veya olmaması meselenin özüyle alakalı bir şey değildir; sonuçta bu türden eleştirel yazılarda sayısal bakımdan sıkıntılı bir duruma işaret edilmektedir ve bu durum göz ardı edilemez.

     Tanrının yaptığı bir miras taksimatının matematiksel açıdan sorunlu olması düşünülemez. Zira Yüce Yaratıcı insanı da insanın ürünü olan matematiği de var edendir. Şu halde O’nun sayısal anlamda kusurlu bir paylaşım önermiş olması muhaldir. Benzer ifadeleri söz konusu internet sitelerinde de bulmak mümkündür.

     Binaenaleyh, netice itibariyle Kur’ân-ı Kerim’de bulunacak sözde her hata, onun vahiy kaynaklı olduğu gerçeğini zayıflatmaya hatta yok etmeye yönelik bir argümana dönüştürülmektedir. Miras âyetleriyle ilgili olan iddia ise, bu bağlamda en çok değerlendirilen, akla gelen ilk örneklerden birisidir.

     Kuran Araştırmaları Vakfı (KURAV) salonlarında halka açık toplantılarda gerçekleştirdiğimiz Kur’ân Derslerinde miras âyetlerini ele alırken, kıymetli dostlarımın da katkılarıyla bu konuyu sayısal bakımdan irdeledik. Söz konusu çalışmanın sesli ve görüntülü kayıtları www.kurandersleri.net sitesinde yayınlanmaktadır. Vardığımız sonuçların biraz farklı, dikkat çekici ve özgün olduğunu düşünen kimi arkadaşlarımızın telkinleri neticesinde bunları bir kitap çalışmasıyla yayınlamayı uygun gördük.

     Elinizdeki bu çalışma, böylesi kolektif bir yaklaşımın ürünüdür. Sanılanın aksine çalışma, yorum ağırlıklı bir temel üzerine oturtulmuş değildir. Bilakis, kaynak metnin literal bazda önemsendiği, biçimsel planda görülen farklılıkların göz ardı edilmeyip değerlendirildiği bir eksende yürütülmüştür.

     İnancım o ki, bugüne değin pek çok şuyuâta konu olmuş olan miras âyetlerine bir de bu kitabın penceresinden bakanlar, sayısal bakımdan sıkıntılı bir durumla değil, matematiksel olarak, aslında gerçek bir mucizeyle karşı karşıya olduklarını kısa sürede fark edeceklerdir.

     Bu kitabın temelini oluşturan Kur’ân Derslerimize iştirak eden ve farklı farklı mülahazalarını derste bizimle paylaşan kıymetli kardeşlerimden Allâh razı olsun. Kitabın yayın aşamasında gösterdiği yakın alakadan ötürü Zir. Müh. Mehmet SELLÜM ağabeyime Cenabı Hak’tan güzellikler diliyorum. Öte yandan çalışmalarımda maddi manevi her türlü katkıyı benden esirgemeyen fedakâr ortağım Elk. Müh. Haydar SOYSAL’a hassaten hayır duacıyım.

Doç. Dr. Halis AYDEMİR
Elk. Müh.
Bursa–2010
halisaydemir@gmail.com