Nisa Sûresi 11. Ayet

Highslide JS
Nisa Sûresi 11. Ayet

Allâh çocuklarınız hususunda size vasiyet ediyor: Erkeğe iki dişinin payının dengi vardır. Ancak, şayet ♀nlar ikinin üzerinde kadınlar ise, o takdirde ♀nlara bıraktığının üçte ikisi vardır. Yok, eğer tek bir dişi ise, o takdirde ♀na yarım vardır. Ana-babasına da, o ikisinden her birine, bıraktığından altıda bir vardır eğer onun çocuğu var ise. Ancak, şayet onun bir çocuğu yok ise ve ana-babası ona varis oldular ise, o takdirde onun annesi için üçte bir vardır. Ancak, şayet onun kardeşleri var ise, o takdirde onun annesi için altıda bir vardır. Vasiyet ettiği bir vasiyetten yahut borçtan sonra! Babalarınız ve oğullarınız, bilemezsiniz onların hangisi size yarar bakımından daha yakındır! Allâh’tan bir farizadır! Muhakkak ki Allâh her dem Alîm Hakîm idi! (Nisa/11)Nisa Sûresi 12. Ayet

Highslide JS
Nisa Sûresi 12. Ayet

Sizin için de eşlerinizin bıraktığının yarısı vardır; eğer ♀nların bir çocuğu yok ise! Ancak, şayet ♀nların bir çocuğu var ise, o takdirde sizin için ♀nların bıraktığından dörtte bir vardır; vasiyet ettikleri bir vasiyetten yahut borçtan sonra! ♀nlar için de sizin bıraktığınızdan dörtte bir vardır; şayet sizin bir çocuğunuz yok ise! Ancak, şayet sizin bir çocuğunuz var ise, o takdirde ♀nlar için bıraktığınızdan sekizde bir vardır; vasiyet ettiğiniz bir vasiyetten yahut borçtan sonra! Ve eğer bir adam kelale biçiminde varis olunuyorsa yahut bir kadın, kendisinin de bir erkek kardeşi yahut bir kız kardeşi var ise, o takdirde o ikisinden her biri için altıda bir vardır; Ancak, şayet onlar bundan daha çok iseler, o takdirde onlar üçte birde ortaktırlar; vasiyet edilen bir vasiyetten yahut borçtan sonra, zarar verici olmayacak biçimde! Allâh’tan bir vasiyet olarak! Nitekim Allâh Alîm’dir; Halîm’dir. (Nisa/12)Nisa Sûresi 176. Ayet

Highslide JS
Nisa Sûresi 176. Ayet

Senden fetva istiyorlar. De ki: Kelale hususunda size fetvayı Allâh veriyor. Bir kişi helâk olursa, çocuğu yok ama bir kız kardeşi var; o takdirde ♀na bıraktığının yarısı vardır. ♂ da ♀na varis olur eğer ♀nun bir çocuğu yoksa. Ancak, şayet o ikisi iki dişi ise, o takdirde o ikisine bıraktığından üçte iki vardır. Yok, eğer erkekli kadınlı kardeşler iseler, o takdirde erkeğe iki dişinin payının dengi vardır. Şaşırmayasınız diye Allâh size açıklıyor. Nitekim Allâh her şey için Alîm’dir. (Nisa/176)Mirasın paylaşım dışı kalan kısmı (artan bölümü)

nasıl değerlendirilir? (Nisa Sûresi 8. Ayet)

Highslide JS
Nisa Sûresi 8. Ayet

Taksimde, yakınlığı olanlar, yetimler ve miskinler de hazır bulunduklarında, o takdirde ondan onları rızıklandırın ve onlara güzel bir söz söyleyin! (Nisa/8)Miras Âyetlerinin Devamı Olan

İki Âyet: (Nisa Sûresi 13. ve 14. Ayetler)

Highslide JS
Nisa Sûresi 13. ve 14. Ayetler

4–13 Bunlar Allâh’ın hudutlarıdır.(1) Nitekim kim Allâh’a ve Resulüne itaat ederse, onu altlarından nehirlerin aktığı cennetlere sokar; onların içinde sonsuzdurlar! İşte budur muazzam kazanç!


4–14 Kim de Allâh’a ve Resulüne isyan ederse ve O’nun hudutlarını aşarsa, onu bir ateşe sokar ki o orada sonsuzdur! Hem onun için alçaltıcı bir azap vardır!(1) Âyetin bu ifadesi (hudutlar) dikkate alındığında, 11. ve 12. âyetlerde geçen hisse oranlarını aşacak düzeyde mirastan pay almanın Yüce Yaratıcıya bir itaatsizlik olacağı anlaşılıyor. Benzer şekilde, miras taksiminde paylaşım dışı kalan yani artan kısmın, varisler arasında tekrardan taksim edilmesi de (reddiye), varis başına teorik olarak öngörülen hissenin pratikte aşılmasına yol açacaktır!